Trong tự nhiên, nhôm tồn tại dưới dạng những hợp chất nào? Nguyên liệu chính để sản xuất nhôm là gì?....

  • 1 Đánh giá

IV. Sản xuất nhôm

1. Trong tự nhiên, nhôm tồn tại dưới dạng những hợp chất nào ?

2. Nguyên liệu chính để sản xuất nhôm là gì ?

3. Tại sao trong quá trình sản xuất nhôm từ nhôm oxit, người ta lại trộn thêm criolit (3NaF.AlF3) vào nhôm oxit ?

Bài làm:

1. Trong tự nhiên nhôm tồn tại dưới dạng oxit và muối

2. Nguyên liệu chính để sản xuất nhôm là quặng boxit (có thành phần chủ yếu là Al2O3).

3. Trong quá trình sản xuất nhôm từ nhôm oxit, người ta trộn thêm criolit (3NaF.AlF3) vào nhôm oxit để làm giảm nhiệt độ nóng chảy của Al2O3, rồi tiến hành điện phân hỗn hợp nóng chảy của nhôm oxit và criolit thu được nhôm và oxi.

  • 382 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021