Vai trò của các dân tộc ít người trong cuộc kháng chiến chống Tống?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 43 sgk Lịch sử 7 (Phần II)

Vai trò của các dân tộc ít người trong cuộc kháng chiến chống Tống?

Bài làm:

Trong cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược, các dân tộc ít người đã đóng góp một phần quan trọng trong cuộc tiến công để tự vệ của nhà Lý.

Quân bộ do các tù trưởng như Thâm Cảnh Phúc, Tông Đàn chỉ huy dân binh miền núi đánh châu Ung (Quảng Tây – Trung Quốc) .

Khi kháng chiến bùng nổ, các tù trưởng dân tộc ít người đã tập trung lực lượng cho quân mai phục những vị trí chiến lược gần biên giới Việt – Tống.

Các dân tộc ít người đã đoàn kết chiến đấu dũng cảm kiên cường dưới sự chỉ huy của Lý Thường Kiệt góp phần đánh bại kẻ thù xâm lược.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021