Vận tốc của một ôtô là 36km/h ; của một người đi xe đạp là 10,8 km/h ; của một tàu hỏa là 10m/s. Điều đó cho biết gì ?

  • 1 Đánh giá

Câu 5. (Trang 9 SGK lí 8)

a) Vận tốc của một ôtô là 36km/h ; của một người đi xe đạp là 10,8 km/h ; của một tàu hỏa là 10m/s. Điều đó cho biết gì ?

b) Trong ba chuyển động trên, chuyển động nào nhanh nhất, chậm nhất ?

Bài làm:

a) Các con số trên cho ta biết:

  • Ô tô trong 1h đi được 36km.
  • Người đi xe đạp trong 1h đi được 10,8km
  • Tàu hỏa trong 1s đi được 10m.

b) Tàu hỏa 1s đi được 10m => 1h đi được 36000m hay 36km

Vậy ô tô và tàu chuyển động nhanh nhất, người di xe đạp chậm nhất.

  • 72 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021