Vẽ biểu đô thích hợp thể hiện cơ cấu diện tích của ba nhóm đất chính ở nước ta theo số liệu sau và rút ra nhận xét

  • 1 Đánh giá

C. Hoạt động luyện tập

1. Vẽ biểu đô thích hợp thể hiện cơ cấu diện tích của ba nhóm đất chính ở nước ta theo số liệu sau và rút ra nhận xét

Nhóm đất chínhTỉ lệ (%) so với diện tích đất tự nhiên
Đất Feralit đồi núi thấp65
Đất mùn núi cao11
Đất phù sa24
Tổng số100

Bài làm:

Vẽ biểu đồ:

Nhận xét: Ở nước ta, diện tích đất Feralit đồi núi thấp chiếm diện tích lớn nhất (65%), tiếp đó là diện tích đất phù sa (24%) và chiếm diện tích thấp nhất đó là đất mùn núi cao (11%).

  • 94 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn khoa học xã hội 8