Vẽ đường truyền của chùm tia sáng minh họa tính chất của tiêu điểm vật của thấu kính phân kì sgk Vật lí 11 trang 184

  • 1 Đánh giá

Trang 184 Sgk Vật lí lớp 11

Vẽ đường truyền của chùm tia sáng minh họa tính chất của tiêu điểm vật của thấu kính phân kì

Bài làm:

Đường truyền của chùm tia sáng có đường kéo dài qua tiêu điểm vật của thấu kính phân kì cho chùm tia ló song song với trục chính

Giải bài 29: Thấu kính mỏng - sgk Vật lí 11 trang 181-190 [nid:18477]

Nếu các đường kéo dài cắt nhau tại một điểm nằm trên trục chính thì điểm đó được gọi là tiêu điểm vật chính F của thấu kính

Vẽ đường truyền của chùm tia sáng minh họa tính chất của tiêu điểm vật của thấu kính phân kì - sgk Vật lí 11 trang 184

Nếu các đường kéo dài cắt nhau tại một điểm nằm trên trục phụ thì điểm đó được gọi là tiêu điểm vật phụ F' của thấu kính

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021