Vì sao chị Nga đã thành công trong nghề làm cốm? Theo em, truyền thống gia đình, dòng họ mang lại điều gì cho mỗi chúng ta?

  • 1 Đánh giá

2. Ý nghĩa của truyền thống gia đình, dòng họ

a. Vì sao chị Nga đã thành công trong nghề làm cốm?

b. Theo em, truyền thống gia đình, dòng họ mang lại điều gì cho mỗi chúng ta?

Bài làm:

a. Theo em, chị Nga thành công trong nghề làm cốm vì đây là nghề truyền thống của gia đình chị, từ xa xưa chị đã học hỏi và tiếp thu được những kinh nghiệm nhất định về nghề cốm. Do đó, khi theo nghề làm cốm, chị dễ dàng thành công hơn so với các nghề khác.

b. Truyền thống gia đình, dòng họ mang lại cho mỗi chúng ta thêm những kinh nghiệm và sức mạnh trong cuộc sống, góp phần làm phong phú truyền thống và bản sắc dân tộc, nhất là thời đại ngày nay.

  • 18 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải GDCD 6 Cánh diều