Vì sao nước Mĩ thoát ra khỏi khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 95 sgk Lịch sử 8

Vì sao nước Mĩ thoát ra khỏi khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933?

Bài làm:

Nước Mĩ thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 - 1933 nhờ tổng thống Mĩ Ru-dơ-ven đã thực hiện chính sách mới.

Nội dung :

  • Giải quyết nạn thất nghiệp
  • Phục hồi các ngành kinh tế , tài chánh .
  • Ban hành các đạo luật về phục hưng công nghiệp, nông nghiệp và ngân hàng , đặt dưới dự kiểm soát của nha nước .
  • Nhà nước tư sản đã tăng cường vai trò của mình trong việc cải tổ hệ thống ngân hàng
  • Tổ chức lại sản xuất , cứu trợ người thất nghiệp ,
  • Tạo thêm nhiều việc làm mới và ổn định xã hội
  • 25 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021