Việc cải thiện hệ thống đường giao thông có ý nghĩa như thế nào với phát triển công nghiệp?

  • 1 Đánh giá

Trang 40 sgk Địa lí 9

Việc cải thiện hệ thống đường giao thông có ý nghĩa như thế nào với phát triển công nghiệp?

Bài làm:

Giao thông là một trong những yếu tố quyết định đến sự phát triển của ngành công nghiệp. Khi hệ thống giao thông phát triển sẽ đảm bảo cho việc chở nguyên liệu, nhiên liệu cũng như các sản phẩm công nghiệp đến các cơ sở sản xuất cũng như đến nơi tiêu thụ. Khi quá trình vận chuyển thuận lợi, nhanh chóng thì nó sẽ thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp.

Có thể nói, hầu hết, các nguồn tài nguyên của nước ta đều tập trung ở vùng núi, vùng sâu vùng xa. Vì vậy, để khai thác nguồn tài nguyên này thì hệ thống giao thông phải được đảm bảo để việc khai thác được thuận lợi hơn.

  • 34 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021