Viết báo cáo môi trường tự nhiên đa dạng

  • 5 Đánh giá

Hãy lựa chọn một trong các nội dung phần 1 SGK trang 177 và thảo luận viết báo cáo về môi trường tự nhiên.

Bài làm:

- Viết báo cáo: Từ các tài liệu đã có, viết báo cáo theo gợi ý:

  • Nêu ý nghĩa của việc tìm hiểu môi trường tự nhiên.
  • Nêu hiện trạng và nguyên nhân.
  • Một số giải pháp.

- Trình bày báo cáo:

  • Phân công người báo cáo trước lớp.
  • Chuẩn bị nội dung kèm theo: tranh ảnh, bảng số liệu, biểu đỏ,...
  • 192 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải lịch sử và địa lí 6 kết nối tri thức