Xem 4 bức ảnh sau, kể cho nhau nghe về mỗi bức tranh ảnh theo gợi ý sau:

 • 1 Đánh giá

A. Hoạt động cơ bản

1. a. Xem 4 bức ảnh sau

b. kể cho nhau nghe về mỗi bức tranh ảnh theo gợi ý sau:

 • Bức tranh ảnh có những ai?
 • Những người trong tranh ảnh đang làm gì?

Bài làm:

Tranh 1:

 • Bức tranh có thầy cô và các bạn học sinh
 • Thầy cô đang trò chuyện với các bạn học sinh

Tranh 2:

 • Bức tranh có cô giáo và các bạn học sinh
 • Cô giáo đang giảng bài cho các bạn học sinh

Tranh 3:

 • Bức tranh có cô giáo và các bạn học sinh
 • Các bạn học sinh tặng hoa cho cô giáo

Tranh 4:

 • Bức tranh có cô giáo và các bạn học sinh
 • Các học sinh chào cô giáo ra về
 • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021