2. Đọc các thông tin sau và cho biết:

  • 1 Đánh giá

2. Đọc các thông tin sau và cho biết:

a, Cảm nhận ở sinh vật là gì?

b, Hãy cho biết kích thích trong thí nghiệm về giun đất ở trên là gì?

c, Hãy thay kim nhọn bằng đũa thủy tinh và lặp lại thí nghiệm, so sánh với kết quả ở thí nghiệm trên?

Bài làm:

- Cảm ứng ở sinh vật là khả năng tiếp nhận và trả lời kích thích từ môi trường giúp sinh vật tồn tại và phát triển.

- trong thí nghiệm giun đất, kích thích là châm kim

- thay kim bằng đũa thủy tinh thì kết quả không thay đổi

  • 146 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Khoa học tự nhiên 7 CTST