Ai là người em có thể nhờ giúp đỡEm sẽ làm gì trong những trong những tình huống dưới dây.

  • 1 Đánh giá

3. Thảo luận về tìm cách tìm sự hỗ trợ khi tiếp xúc với người lạ

a. Ai là người em có thể nhờ giúp đỡ

c. Em sẽ làm gì trong những trong những tình huống dưới dây.

Người lạ hỏi thông tin cá nhân, rủ đi theo, bị bắt đi,..

Bài làm:

a. Em có thể nhờ giúp đỡ bởi những người đáng tin cậy.

b. Em sẽ không trả lòi các thông tin của người ấy. Báo công an với những người có hành động lạ. Gọi điện cho mẹ để xác thực thông tin.

  • 19 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021