Bài đọc cho biết những thông tin nào về khủng long. Những bộ phận nào giúp khủng long săn mồi tốt? Vì sao chúng ta không thể gặp khủng long thật

  • 3 Đánh giá

Đọc

Khởi động

Em đã nhìn thấy loài vật này ở đâu? Em biết gì về chúng?

Trả lời câu hỏi

1. Bài đọc cho biết những thông tin nào về khủng long

Bài đọc cho biết những thông tin nào về khủng long. Những bộ phận nào giúp khủng long săn mồi tốt? Vì sao chúng ta không thể gặp khủng long thật

2. Những bộ phận nào giúp khủng long săn mồi tốt?

3. Nhờ đâu khủng long có khả năng tự vệ tốt?

4. Vì sao chúng ta không thể gặp khủng long thật?

Luyện tập

1. Tìm trong bài từ ngữ dùng để tả các bộ phận của khủng long

Bài đọc cho biết những thông tin nào về khủng long. Những bộ phận nào giúp khủng long săn mồi tốt? Vì sao chúng ta không thể gặp khủng long thật

2. Hỏi - đáp về đặc điểm các bộ phận của khủng long.

M: - Đầu khủng long thế nào?

- Đầu khủng long rất cứng.

Bài làm:

Khởi động

Em đã nhìn thấy khủng long ở các bộ phim hoạt hình. Em thấy thích thú và to mò nhất với khủng long bạo chúa. Tuy nhiên, hiện tại khủng long đã không còn tồn tại.

Trả lời câu hỏi

1. Bài đọc cho biết những thông tin nào về khủng long

  • Sống ở các vùng đất khô
  • Có kích thước khổng lồ
  • Ăn cỏ hoặc ăn thịt

2. Những bộ phận giúp khủng long săn mồi tốt: Đôi mắt tinh tường, cái mũi và đôi tai thính

3. Khủng long có khả năng tự vệ tốt vì: khủng long có cái đầu cứng và cái đuôi dũng mãnh

4. Chúng ta không thể gặp khủng long thật nữa vì trước khi con người xuất hiện, khủng long đã bị tuyệt chủng.

Luyện tập

1. Tìm trong bài từ ngữ dùng để tả các bộ phận của khủng long:

  • Tai: thính
  • Mắt: tinh tường
  • Đầu: Cứng
  • Chân: thẳng và rất khỏe

2. Hỏi - đáp về đặc điểm các bộ phận của khủng long.

- Mắt khủng long thế nào?

Mắt khủng long tinh tường.

- Chân khủng long thế nào?

Chân khủng long thẳng và rất khỏe

  • 92 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải tiếng việt 2 tập 2 kết nối tri thức cuộc sống