Bài Khái quát văn học Việt Nam từ Cách mạng thán Tám 1945 đến hết thế kỉ XX là một văn bản khoa học. Hãy cho biết:Văn bản đó trình bày những nội dung gì?

 • 1 Đánh giá

Câu 1 (Trang 76 SGK) Bài Khái quát văn học Việt Nam từ Cách mạng thán Tám 1945 đến hết thế kỉ XX là một văn bản khoa học. Hãy cho biết
a. Văn bản đó trình bày những nội dung gì?
b. Văn bản đó thuộc ngành khoa học nào?
c. Ngôn ngữ khoa học ở dạng viết của văn bản đó có đặc điểm gì dễ nhận thấy?

Bài làm:

a. Nội dung thông tin là những kiến thức khoa học: khoa học văn học bàn về Lịch sử văn học.

 • Khái quát văn học Việt Nam từ 1945 đến hết 1975:
  • Hoàn cảnh lịch sử, xã hội, văn hóa.
  • Các chặng đường văn học và những thành tựu chính.
  • Những đặc điểm cơ bản
 • Khái quát văn học Việt Nam từ 1945 đến hết thế kỉ XX:
  • Hoàn cảnh lịch sử, xã hội, văn hóa.
 • Những chuyển biến và một số thành tựu

b. Văn bản này thuộc loại văn bản khoa học giáo khoa, thuộc ngành khoa học xã hội, dùng để giảng dạy trong nhà trường. Vì vậy một mặt trình bày kiến thức văn học sử, mặt khác cần phải làm cho hs tiếp nhận ghi nhớ và có kĩ năng vận dụng để hiểu khái quát một giai đoạn văn học trong tiến trình phát triển của văn học Việt Nam
c. Văn bản này được viết bằng ngôn ngữ khoa học.

 • 8 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn văn 12 tập 1