Bánh xe đạp có đường kính 0,66 m . Xe đạp chuyển động thẳng đều với vận tốc 12 km/h. Tính tốc độ dài và tốc độ góc của một điểm trên vành bánh đối với người ngồi trên xe.

  • 1 Đánh giá

Câu 12: SGK trang 34:

Bánh xe đạp có đường kính 0,66 m . Xe đạp chuyển động thẳng đều với vận tốc 12 km/h. Tính tốc độ dài và tốc độ góc của một điểm trên vành bánh đối với người ngồi trên xe.

Bài làm:

Tốc độ dài của một điểm trên vành bánh xe đối với người ngồi trên xe là:

v = 12 km/h = (m/s).

Tốc độ góc của điểm đó là: v = r. $\Rightarrow $ $\omega = \frac{v}{r} = \frac{\frac{10}{3}}{0,66} = \approx 5$ (rad/s).

  • 18 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021