Bộ Đề thi giữa kì 1 lớp 7 môn Công nghệ sách Kết nối tri thức Đề kiểm tra giữa kì 1 môn Công nghệ 7 năm 2022 - 2023 sách Kết nối tri thức

  • 1 Đánh giá

Bộ Đề thi giữa kì 1 lớp 7 môn Công nghệ sách Kết nối tri thức năm học 2022 - 2023 có đáp án được KhoaHoc biên soạn chi tiết nhằm hỗ trợ học sinh trong quá trình học tập, ôn thi giữa kì 1 lớp 7.

Đề thi giữa học kì 1 môn Công nghệ 7

I. Trắc nghiệm (6 điểm)

Câu 1. Cây trồng phân loại theo mục đích sử dụng là:

A. Cây lương thực
B. Cây công nghiệp
C. Cây ăn quả
D. Cả 3 đáp án trên

Câu 2. Cây nào sau đây thuộc nhóm cây lương thực?

A. Cây ngô
B. Cây su hào
C. Cây vải thiều
D. Cây tiêu

Câu 3. Cây nào sau đây thuộc nhóm cây rau?

A. Cây ngô
B. Cây su hào
C. Cây vải thiều
D. Cây tiêu

Câu 4. Vai trò của cây trồng:

A. Cung cấp lương thực
B. Cung cấp thức ăn cho chăn nuôi
C. Cung cấp nguyên liệu công nghiệp
D. Cả 3 đáp án trên

Câu 5. Có mấy phương thức trồng trọt phổ biến ở Việt Nam?

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

Câu 6. Trồng trọt ngoài tự nhiên:

A. Là phương thức trồng trọt phổ biến, mọi công việc được tiến hành trong điều kiện tự nhiên.
B. Là phương thức trồng trọt tiến hành ở nơi có điều kiện tự nhiên không thuận lợi hoặc khó áp dụng với cây trồng khó sinh trưởng, phát triển ở điều kiện tự nhiên.
C. Kết hợp giữa trồng trọt tự nhiên với trồng trọt trong nhà có mái che.
D. Cả 3 đáp án trên

Câu 7. Trồng trọt kết hợp:

A. Là phương thức trồng trọt phổ biến, mọi công việc được tiến hành trong điều kiện tự nhiên.
B. Là phương thức trồng trọt tiến hành ở nơi có điều kiện tự nhiên không thuận lợi hoặc khó áp dụng với cây trồng khó sinh trưởng, phát triển ở điều kiện tự nhiên.
C. Kết hợp giữa trồng trọt tự nhiên với trồng trọt trong nhà có mái che.
D. Cả 3 đáp án trên

Câu 8. Kĩ sư bảo vệ thực vật:

A. Là người làm nhiệm vụ giám sát và quản lí toàn bộ quá trình trồng trọt; nghiên cứu cải tiến và ứng dụng các tiến bộ kĩ thuật vào trồng trọt.
B. Là người làm nhiệm vụ nghiên cứu và phòng trừ các tác nhân gây hại để bảo vệ cây trồng.
C. Là người làm nhiệm vụ bảo tồn cà phát triển các giống cây trồng hiện có, nghiên cứu chọn tạo các giống cây trồng mới phục vụ cho nhu cầu trong nước và xuất khẩu.
D. Cả 3 đáp án trên

Câu 9. Đất trồng có thành phần nào?

A. Phần rắn
B. Phần lỏng
C. Phần khí
D. Cả 3 đáp án trên

Câu 10. Phần rắn của đất trồng giúp:

A. Cây đứng vững
B. Cung cấp nước cho cây
C. Cung cấp oxygen cho cây
D. Cả 3 đáp án trên

Câu 11. Phần lỏng của đất trồng giúp:

A. Cung cấp chất dinh dưỡng cho cây.
B. Hòa tan chất dinh dưỡng cho cây
C. Làm đất tơi xốp
D. Cả 3 đáp án trên

Câu 12. Phần khí của đất trồng giúp:

A. Cung cấp chất dinh dưỡng cho cây.
B. Hòa tan chất dinh dưỡng cho cây
C. Làm đất tơi xốp
D. Cả 3 đáp án trên

Câu 13. Làm đất thuộc công đoạn nào trong quy trình trồng trọt?

A. Đầu tiên
B. Cuối cùng
C. Thứ hai
D. Thứ ba

Câu 14. Làm đất trồng cây có công việc chính nào?

A. Cày đất
B. Bừa/ đập đất
C. Lên luống
D. Cả 3 đáp án trên

Câu 15. Cày đất là làm xáo trộn lớp đất mặt sâu:

A. < 20 cm
B. > 30 cm
C. 20 – 30 cm
D. > 50 cm

Câu 16. Có mấy cách bón phân?

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

Câu 17. Có mấy hình thức gieo trồng chính?

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

Câu 18. Nước ta có vụ gieo trồng nào?

A. Vụ đông xuân
B. Vụ hè thu
C. Vụ mùa
D. Cả 3 đáp án trên

Câu 19. Vụ đông xuân vào khoản thời gian nào?

A. Tháng 11 đến tháng 4 năm sau
B. Tháng 4 đến tháng 7
C. Tháng 7 đến tháng 11
D. Cả 3 đáp án trên

Câu 20. Vụ hè thu vào khoản thời gian nào?

A. Tháng 11 đến tháng 4 năm sau
B. Tháng 4 đến tháng 7
C. Tháng 7 đến tháng 11
D. Cả 3 đáp án trên

Câu 21. Người ta sử dụng loại phân nào để bón thúc?

A. Phân hữu cơ hoại mục
B. Phân hóa học
C. Cả A và B đều đúng
D. Đáp án khác

Câu 22. Đâu không phải mục đích của vun xới?

A. Giảm cạnh tranh dinh dưỡng với cây trồng.
B. Cây đứng vững
C. Tạo độ tơi xốp cho đất
D. Tạo độ thoáng khí cho đất

Câu 23. Hình ảnh nào thể hiện công việc dặm lúa?

Đề thi giữa học kì 1 môn Công nghệ 7

Câu 24. Hình ảnh nào thể hiện cây bị thiếu nước?

II. Tự luận

Câu 1 (2 điểm). Mục đích của công việc tỉa, dặm cây là gì?

Câu 2 (2 điểm). Trình bày phương pháp thu hoạch sản phẩm trồng trọt ở địa phương?

Đáp án đề thi giữa kì 1 Công nghệ 7

I. Trắc nghiệm

Câu 1Câu 2Câu 3Câu 4Câu 5Câu 6Câu 7Câu 8Câu 9Câu 10Câu 11Câu 12
DABDCACBDABC
Câu 13Câu 14Câu 15Câu 16Câu 17Câu 18Câu 19Câu 20Câu 21Câu 22Câu 23Câu 24
ADCCBDABCAAC

Tải File tài liệu để xem trọn bộ đề thi kèm ma trận và đáp án!

Đề kiểm tra giữa kì 1 môn Công nghệ 7 năm 2022 - 2023 sách Kết nối tri thức có đáp án được KhoaHoc tổng hợp và biên soạn chi tiết nhằm hỗ trợ học sinh có thêm tài liệu tham khảo hữu ích. Các em có thể ôn luyện kiến thức môn Công nghệ lớp 7 đã được học đồng thời làm quen cấu trúc đề kiểm tra giữa kì 1 lớp 7 nhằm đạt được kết quả tốt trong bài kiểm tra chính thức của bản thân. Tham khảo thêm chuyên mục Đề Thi Giữa Kì 1 Lớp 7 KNTT để có thêm nhiều tài liệu!

  • 561 lượt xem

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Đề thi giữa kì 1 lớp 7 KNTT