Bộ đề thi học kì 1 môn Sinh học lớp 11 năm 2022 - 2023 Đề thi học kì 1 môn Sinh lớp 11 có đáp án

  • 1 Đánh giá

KhoaHoc mời các bạn cùng theo dõi nội dung Bộ đề thi học kì 1 môn Sinh học lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án chi tiết tổng hợp nhiều mẫu đề thi khác nhau nhằm giúp học sinh ôn thi cuối kì 1 lớp 11 đạt kết quả cao.

Đề thi Sinh 11 học kì 1

I. TRẮC NGHIỆM (7,0 điểm)

Câu 1: Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về quang hợp ở các nhóm thực vật?

A. Pha tối của thực vật CAM diễn ra vào cả ban đêm và ban ngày.
B. Pha sáng ở cả 3 nhóm thực vật C3, C4 và CAM là khác nhau.
C. Pha sáng của thực vật C4 diễn ra vào cả ban đêm và ban ngày.
D. Pha tối của thực vật C3 diễn ra ở lục lạp của tế bào bao bó mạch.

Câu 2: Ở thực vật, nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu nào sau đây là nguyên tố vi lượng?

A. Nitơ.
B. Kẽm.
C. Canxi
D. Kali.

Câu 3: Sắc tố nào sau đây trực tiếp tham gia chuyển hóa quang năng thành hóa năng?

A. Carôten.
B. Xantôphyl.
C. Diệp lục a.
D. Diệp lục b.

Câu 4: Quá trình hấp thụ các ion khoáng từ đất vào tế bào lông hút ở thực vật theo cơ chế chủ động có đặc điểm nào sau đây?

A. Từ nơi có nồng độ ion cao đến nơi có nồng độ ion đó thấp hơn, cần tiêu tốn năng lượng.
B. Từ nơi có nồng độ ion thấp đến nơi có nồng độ ion đó cao hơn, không cần tiêu tốn năng lượng.
C. Từ nơi có nồng độ ion cao đến nơi có nồng độ ion đó thấp hơn, không cần tiêu tốn năng lượng.
D. Từ nơi có nồng độ ion thấp đến nơi có nồng độ ion đó cao hơn, cần tiêu tốn năng lượng.

Câu 5: Khi nói về tuần hoàn máu ở người bình thường, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Vận tốc máu trong mao mạch là nhỏ nhất.
B. Huyết áp ở động mạch là thấp nhất.
C. Vận tốc máu trong tĩnh mạch là nhỏ nhất.
D. Huyết áp ở mao mạch là cao nhất.

Câu 6: Bộ phận nào sau đây không thuộc cấu tạo của hệ tuần hoàn?

A. Tim.
B. Hệ thống mạch máu.
C. Thận.
D. Dịch tuần hoàn.

Câu 7: Bào quan nào sau đây thực hiện quá trình hô hấp hiếu khí ở thực vật?

A. Lục lạp.
B. Không bào.
C. Mạng lưới nội chất.
D. Ti thể.

Câu 8: Ống tiêu hóa của động vật ăn thịt có đặc điểm nào sau đây?

A. Dạ dày có 4 ngăn.
B. Ruột ngắn hơn ruột của động vật ăn thực vật.
C. Manh tràng rất phát triển
D. Răng cửa và răng nanh luôn bằng nhau.

Câu 9: Dòng mạch gỗ ở thực vật gồm các thành phần chủ yếu nào sau đây?

A. Saccazôzơ, vitamin.
B. Nước, ion khoáng.
C. Saccarôzơ, axit amin
D. Glucôzơ, ion khoáng.

Câu 10: Nhận định nào sau đây đúng khi nói về điểm giống nhau trong pha tối của thực vật C4 và CAM?

A. Thời gian thực hiện là cả ban ngày và ban đêm.
B. Không gian thực hiện là lục lạp của tế bào bao bó mạch.
C. Sản phẩm cố định CO2 đầu tiên là APG.
D. Chất nhận CO2 đầu tiên là PEP.

Câu 11: Bào quan nào sau đây ở thực vật xảy ra quá trình quang hợp?

A. Lục lạp.
B. Ribôxôm.
C. Ti thể.
D. Lizôxôm.

Câu 12: Thực vật sống trên cạn, nước và ion khoáng được hấp thụ chủ yếu bởi cơ quan nào sau đây?

A. Hoa.
B. Lá.
C. Rễ.
D. Thân.

Câu 13: Nội dung nào sau đây đúng khi nói về đặc điểm của sự xâm nhập nước và ion khoáng vào rễ theo con đường gian bào?

A. Chậm và được chọn lọc.
B. Chậm và không được chọn lọc.
C. Nhanh và được chọn lọc.
D. Nhanh và không được chọn lọc.

Câu 14: Bề mặt trao đổi khí ở động vật không có đặc điểm nào sau đây?

A. Có sự lưu thông khí O2 và CO2.
B. Diện tích bề mặt trao đổi khí rộng.
C. Bề mặt trao đổi khí dày và ẩm ướt.
D. Bề mặt trao đổi khí có nhiều mao mạch.

Câu 15: Nhận định nào sau đây đúng khi nói về hô hấp sáng ở thực vật C3?

A. Tạo ra rất nhiều ATP cung cấp cho các hoạt động sống.
B. Xảy ra ở ba bào quan: lục lạp, ribôxôm, ti thể.
C. Là quá trình hấp thụ O2 và giải phóng CO2 ở ngoài sáng.
D. Không gây lãng phí các sản phẩm quang hợp.

Câu 16: Trong cơ thể thực vật, nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu nào sau đây tham gia cấu tạo prôtêin?

A. Sắt.
B. Nitơ.
C. Kẽm.
D. Mangan.

Câu 17: Nhóm động vật nào sau đây chỉ có hình thức tiêu hóa nội bào?

A. Động vật chưa có cơ quan tiêu hóa.
B. Động vật ăn thịt.
C. Động vật ăn thực vật.
D. Động vật có túi tiêu hóa.

Câu 18: Nội dung nào sau đây đúng với các con đường thoát hơi nước ở lá?

A. Thoát hơi nước qua tầng cuSinh có vận tốc nhỏ và được điều chỉnh.
B. Thoát hơi nước qua khí khổng có vận tốc lớn và được điều chỉnh.
C. Thoát hơi nước qua tầng cuSinh có vận tốc lớn và được điều chỉnh.
D. Thoát hơi nước qua khí khổng có vận tốc nhỏ và không được điều chỉnh.

Câu 19: Nhóm động vật nào sau đây trao đổi khí với môi trường bằng hệ thống ống khí?

A. Thú.
B. Giun tròn.
C. Côn trùng.
D. Cá.

Câu 20: Pha sáng của quang hợp ở thực vật diễn ra tại vị trí nào sau đây?

A. Chất nền của lục lạp.
B. Chất nền của ti thể.
C. Màng trong của ti thể.
D. Trên màng tilacoit.

Câu 21: Mạch rây của thực vật được cấu tạo gồm ống rây và

A. tế bào kèm.
B. mạch ống.
C. tế bào biểu bì.
D. quản bào.

II. TỰ LUẬN (3,0 điểm)

Câu 1. (2,0 điểm)

Hình bên là sơ đồ về con đường chuyển hóa nitơ hữu cơ trong đất và cố định nitơ phân tử.

a. Hãy chú thích đúng tên các nhóm vi khuẩn sau đây: vi khuẩn amôn hóa, vi khuẩn cố định nitơ, vi khuẩn nitrat hóa, vi khuẩn phản nitrat hóa tương ứng với các kí hiệu 1, 2, 3, 4 trong hình này.

b. Nhóm vi khuẩn tương ứng với kí hiệu số 1 trong hình này có khả năng thực hiện quá trình đồng hoá nitơ phân tử trong điều kiện nào?

Câu 2. (1,0 điểm) Các nhận định về hoạt động của tim và hệ mạch sau đây đúng hay sai? Nếu sai hãy sửa lại cho đúng và giải thích.

a. Khi tim đập nhanh, mạnh thì huyết áp trong hệ mạch giảm.

b. Nút xoang nhĩ của tim có khả năng tự phát xung điện.

Đáp án đề thi học kì 1 Sinh 11

I. TRẮC NGHIỆM

1A6C11A16B21A
2B7D12C17A
3C8B13D18B
4D9B14C19C
5A10D15C20D

Tải File tài liệu để xem trọn bộ đề thi kèm đáp án cùng ma trận!

Bộ Đề thi học kì 1 lớp 11 môn Sinh học năm 2022 - 2023 có đáp án gồm nhiều mẫu đề thi khác nhau nhằm hỗ trợ học sinh có thêm tài liệu tham khảo hữu ích. Các em có thể ôn luyện kiến thức môn Sinh lớp 11 đã được học đồng thời làm quen cấu trúc đề kiểm tra học kì 1 lớp 11 nhằm đạt được kết quả tốt trong bài kiểm tra chính thức của bản thân. Tham khảo thêm chuyên mục Đề thi học kì 1 lớp 11 để có thêm nhiều tài liệu ôn tập các môn học khác như Toán, Văn, Lý, Hóa,....

  • 42 lượt xem