Buộc sợi dây vào một xe lăn, rồi thả cho xe chạy xuống từ đỉnh một dốc nghiêng. Hãy tìm cách giữ dây, sao cho xe chỉ chạy đến lưng chừng dốc thì dừng lại (Hình 7.1 SGK).

  • 1 Đánh giá

Câu 4. (Trang 25 SGK lí 6)

Buộc sợi dây vào một xe lăn, rồi thả cho xe chạy xuống từ đỉnh một dốc nghiêng. Hãy tìm cách giữ dây, sao cho xe chỉ chạy đến lưng chừng dốc thì dừng lại (Hình 7.1 SGK).

Nhận xét về kết quả của lực mà tay ta tác dụng lên xe thông qua sợi dây.

Bài làm:

Lực mà tay ta tác động lên xe một lực kéo ngược chiều với chiều chuyển động, khiến xe đang chuyển động thì dừng lại.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021