Các đột biến gen có thể thay đổi ý nghĩa của các gen

  • 1 Đánh giá

E. Hoạt động tìm tòi mở rộng

Các đột biến gen có thể thay đổi ý nghĩa của các gen

Các đột biến gen làm thay đổi trình tự các axit amin trong phân tử protein do gen quy định. Từ đó làm thay đổi tính trạng do gen quy định.

Đa số đột biến gen gây hại, gây các bệnh, tật di truyền.

Một số ít làm tăng khả năng thích nghi giúp sinh vật sinh trưởng tốt hơn.

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021