Một bạn hay quên tắt đèn khi rời khỏi nhà. Hãy nghĩ cách giúp bạn này để tránh lãng phí điện và đảm bảo an toàn điện.

  • 1 Đánh giá

D. Hoạt động vận dụng

1. Một bạn hay quên tắt đèn khi rời khỏi nhà. Hãy nghĩ cách giúp bạn này để tránh lãng phí điện và đảm bảo an toàn điện.

Bài làm:

Dán tờ giấy có dòng chữ quên tắt đèn ở cửa ra vào, nơi dễ chú ý. Khi ra khỏi nhà bạn ấy sẽ thấy dòng chữ đó và quay lại kiểm tra, dần sẽ tạo thành thói quen và không quên nữa.

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021