Các máy phát điện xoay chiều nói chung dựa trên nguyên tắc nào?

  • 1 Đánh giá

Câu 1: SGK Vật lí 12 – Trang 94

Các máy phát điện xoay chiều nói chung dựa trên nguyên tắc nào?

Bài làm:

Các máy phát điện xoay chiều nói chung dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021