Giải vật lí 12: Bài tập 2 trang 216 sgk

  • 1 Đánh giá

Bài tập 2: trang 216 - sgk vật lí 12

Mặt Trời có vai trò gì trong hệ Mặt Trời?

Bài làm:

Lực hấp dẫn của Mặt Trời đóng vai trò quyết định đến sự hình thành, phát triển và chuyển động của hệ. Mặt trời là nguồn cung cấp năng lượng chính cho cả hệ. Nguồn năng lượng của Mặt Trời là phản ứng tổng hợp hạt nhân, trong đó các hạt nhân hidro được tổng hợp thành hạt nhân heli.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021