[Cánh Diều] Giải tự nhiên và xã hội 2 bài 14: Cơ quan vận động

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn học bài 14: Cơ quan vận động trang 74 sgk tự nhiên và xã hội 2. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Cánh Diều" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

Em đã sử dụng bộ phận nào của cơ thể để múa, hát?

Trả lời:

Em đã sử dụng chân, tay để múa, hát

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

1. Các bộ phận chính của cơ quan vận động

  • Dùng tay nắn vào một số vị trí trên cơ thể như trong hình, em thấy như thế nào?

  • Chỉ và nói tên một số xương, khớp xương trong hình?

  • Chỉ va nói tên một số vị trí xương, khớp xương trên cơ thể?
  • Chỉ và nói dưới đây

  • Chỉ và nói tên một số cơ trên cơ thể em?

=> Xem hướng dẫn giải

2. Chức năng của cơ quan vận động

  • Hãy thực hiện một số cử động và nói tên các cơ quan, xương, khớp thực hiện các cử động đó.