Em cùng bạn đặt và trả lời câu hỏi về nơi sống của cây và con vật trong các hình dưới đây? Hoàn thành bảng theo gợi ý dưới đây rồi chia sẻ với các bạn trong nhóm?

 • 1 Đánh giá

1. Nơi sống của thực vật và động vật

• Em cùng bạn đặt và trả lời câu hỏi về nơi sống của cây và con vật trong các hình dưới đây.

• Hoàn thành bảng theo gợi ý dưới đây rồi chia sẻ với các bạn trong nhóm

• Hãy kể tên và nơi sống của một số cây, con vật xung quanh em?

Bài làm:

 • Đặt và trả lời câu hỏi về nơi sống của cây và con vật trong các hình
 1. Cải bắp sống ở đâu? Cải bắp sống ở mặt đất.
 2. Con hươu sao sống trong rừng phải không? Phải con hươu sao sống trong rừng.
 3. Chim chào mào sống ở đâu? Chim chào mào sống ở trên cây.
 4. Cá sống ở dưới nước đúng không? Đúng cá sống ở dưới nước.
 5. Cây hoa hồng trồng ở đâu:? Cây hoa hồng trồng trong chậu.
 6. Tôm sú sống ở đâu? Tôm sú sống ở dưới cây đước.
 • Hoàn thành bảng theo gợi ý dưới đây rồi chia sẻ với các bạn trong nhóm

 • Tên và nơi sống của một số cây, con vật xung quanh em:

- Sống dưới nước: Cá, tôm, mực, ếch…

- Sống trên cây: chim, dơi, khỉ...

- Sống trong rừng: nai, hươu, …

 • 10 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải tự nhiên xã hội 2 cánh diều