Câu 10 trang 80 sgk: Cho mạch điện xoay chiều gồm R = 20

  • 1 Đánh giá

Câu 10: SGK Vật lí 12, trang 80

Cho mạch điện xoay chiều gồm R = 20 , $L = \frac{0,2}{\pi }$ H và $C = \frac{1}{2000\pi }$ F. Biết điện áp tức thời hai đầu mạch u = 80cosωt (V), tính ω để trong mạch có cộng hưởng. Khi đó viết biểu thức của i.

Bài làm:

Để trong mạch có hiện tượng cộng hưởng thì: .

Cường độ dòng điện cực đại trong mạch là: (A).

Khi xảy ra hiện tượng cộng hưởng thì i cùng pha với u, nên biểu thức cường độ dòng điện trong mạch là: (A).

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021