Giải vật lí 12: bài tập 3 trang 162 sgk

  • 1 Đánh giá

Bài tập 3: trang 162 - sgk vật lí 12

Trình bày cấu tạo và hoạt động của một pin quang điện.

Bài làm:

Cấu tạo:

  • Pin có một tấm bán dẫn kim loại n, bên trên có phủ một lớp mỏng bán dẫn loại p.
  • Trên cùng là một lớp kim loại rất mỏng. Dưới cùng là một đế kim loại. Các kim loại này đóng vai trò các điện cực trơ.

Hoạt động:

Dựa vào hiện tượng quang điện trong xảy ra bên cạnh một lớp chặn. Ánh sáng có bước sóng thích hợp rọi vào điện cực dương + (trong suốt) vào lớp bán dẫn loai p. Tại lớp p, xảy ra hiện tượng quang điện trong tạo thành lỗ trống và electron quang điện. Điện trường lớp tiếp xúc p - n đẩy lỗ trống về lớp p và đẩy e về lớp n. Lớp kim loại mỏng nhiễm điện dương. Phần đế tiếp xúc với lớp n nhiễm điện âm trở thành cực âm.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021