Câu 2 trang 55 sgk: Sóng âm là gì?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: SGK Vật lí 12, trang 55:

Sóng âm là gì?

Bài làm:

Sóng âm là những sóng cơ lan truyền trong các môi trường khí, lỏng, rắn.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021