Câu chuyện giúp em hiểu điều gì? Hành động nào của anh Trọng khiến em khâm phục nhất?

  • 1 Đánh giá

5. Trao đổi về ý nghĩa câu chuyện:

  • Câu chuyện giúp em hiểu điều gì?
  • Hành động nào của anh Trọng khiến em khâm phục nhất?

Bài làm:

  • Qua câu chuyện Lý Tự Trọng chúng ta càng thêm khâm phục người thiếu niên gan dạ, dũng cảm, yêu nước có lý tưởng sống, không hề ngần ngại hi sinh tính mạng của mình vì bảo vệ dân tộc. Từ đó chúng ta càng thêm biết ơn những con người như anh, quyết tâm học thật giỏi để không phụ sự hi sinh to lớn ấy.
  • Hành động của anh Trọng khiến em khâm phục nhất là khi ra pháp trường, anh vẫn hát vang bài Quốc tế ca.

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021