Giải công nghệ 6 chân trời sáng tạo

Dưới đây là toàn bộ bài giải sách Công nghệ 6 sách chân trời sáng tạo(CTST) của bộ Giáo dục Việt Nam. Cách hướng dẫn, trình bày lời giải chi tiết, dễ hiểu. Học sinh muốn xem bài nào thì click vào tên bài để xem. Chân trời sáng tạo công nghệ 6 KhoaHoc

CHƯƠNG 1 . NHÀ Ở

[Chân trời sáng tạo] Giải công nghệ 6 bài 1: Nhà ở đối với con người

[Chân trời sáng tạo] Giải công nghệ 6 bài 2: Sử dụng năng lượng trong gia đình

[Chân trời sáng tạo] Giải công nghệ 6 bài 3: Ngôi nhà thông minh

[Chân trời sáng tạo] Giải công nghệ 6 Dự án 1: Ngôi nhà của em

[Chân trời sáng tạo] Giải công nghệ 6 bài Ôn tập chương 1

CHƯƠNG 2. TRANG PHỤC VÀ THỜI TRANG

[Chân trời sáng tạo] Giải công nghệ 6 bài 4: Các loại vải thường dùng trong may mặc

[Chân trời sáng tạo] Giải công nghệ 6 bài 5: Trang phục

[Chân trời sáng tạo] Giải công nghệ 6 bài 6: Thời trang

[Chân trời sáng tạo] Giải công nghệ 6 bài Ôn tập chương 2

CHƯƠNG 3. BẢO QUẢN CHẾ BIỂN THỰC PHẨM

[Chân trời sáng tạo] Giải công nghệ 6 bài 7: Thực phẩm dinh dưỡng

[Chân trời sáng tạo] Giải công nghệ 6 bài 8: Bảo quản và chế biến thực phẩm trong gia đình

[Chân trời sáng tạo] Giải công nghệ 6 bài: Ôn tập chương 3

CHƯƠNG 4. ĐỒ DÙNG ĐIỆN TRONG GIA ĐÌNH

[Chân trời sáng tạo] Giải công nghệ 6 bài 9: Sử dụng đồ dùng điện trong gia đình

[Chân trời sáng tạo] Giải công nghệ 6 bài 10: An toàn điện trong gia đình

[Chân trời sáng tạo] Giải công nghệ 6 bài Ôn tập chương 4

Phiếu nhận xét môn công nghệ 6 sách chân trời sáng tạo

=> Xem bài soạn tất cả các môn Lớp 6