Giải toán 2 chân trời sáng tạo

Dưới đây là toàn bộ bài giải sách Toán 2 tập 1 chân trời sáng tạo - CTST - đại học sư phạm xuất bản. Cách hướng dẫn, trình bày lời giải chi tiết, dễ hiểu. Học sinh muốn xem bài nào thì click vào tên bài để xem. Chân trời sáng tạo toán 2 tập 1 KhoaHoc.

GIẢI TOÁN 2 TẬP 1 - SÁCH CHÂN TRỜI SÁNG TẠO

1. ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG

Giải bài: Ôn tập các số đến 100

Giải bài: Ước lượng

Giải bài: Số hạng - Tổng

Giải bài: Số bị trừ - Số trừ - Hiệu

Giải bài: Nhiều hơn hay ít hơn bao nhiêu

Giải bài: Em làm được những gì

Giải bài: Điểm - Đoạn thẳng

Giải bài: Tia số - Số liền trước - Số liền sau

Giải bài: Đề - Xi- Mét

Giải bài: Em làm được những gì trang 34

2. PHÉP CỘNG, PHÉP TRỪ QUA 10 TRONG PHẠM VI 20

Giải bài: Phép cộng có tổng bằng 10

Giải bài: 9 cộng với một số

Giải bài: 8 cộng với một số

Giải bài: 7 cộng với một số. 6 cộng với một số

Giải bài: Bảng cộng

Giải bài: Đường thẳng - Đường cong

Giải bài: Đường gấp khúc

Giải bài: Ba điểm thẳng hàng

Giải bài: Em làm được những gì trang 56

Giải bài: Phép trừ có hiệu bằng 10

-

Giải bài: 11 trừ đi một số

Giải bài: 12 trừ đi một số

Giải bài: 13 trừ đi một số

Giải bài: 14,15,16,17,18 trừ đi một số

Giải bài: Bảng trừ

Giải bài: Em giải bài toán

Giải bài: Bài toán nhiều hơn

Giải bài: Bài toán ít hơn

Giải bài: Lít

Giải bài: Em làm được những gì trang 77

3. PHÉP CỘNG, PHÉP TRỪ CÓ NHỚ TRONG PHẠM VI 100

Giải bài: Phép cộng có tổng là số tròn chục

Giải bài: Phép cộng có nhớ trong phạm vi 100

Giải bài: Phép trừ có số bị trừ là số tròn chục

Giải bài: Em làm được những gì trang 89

Giải bài: Phép trừ có nhớ trong phạm vi 100

Giải bài: Em làm được những gì trang 96

Giải bài: Biểu đồ tranh

Giải bài: Có thể, chắc chắn, không thể

Giải bài: Ngày, giờ

Giải bài: Ngày, tháng

Giải bài: Em làm được những gì trang 112

ÔN TẬP HỌC KÌ 1

Giải bài: Ôn tập học kì I

Giải bài: Ôn tập phép cộng và phép trừ

Giải bài: Ôn tập hình học và đo lường

=> Xem bài soạn tất cả các môn Lớp 2