[Chân trời sáng tạo] Giải toán 2 bài: Nhiều hơn hay ít hơn bao nhiêu

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn giải bài: Nhiều hơn hay ít hơn bao nhiêu trang 19 sgk toán 2 tập 1. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Chân trời sáng tạo" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

Thực hành 1: Trang 19 SGK Chân trời sáng tạo Toán 2 tập 1

Thực hành 2: Trang 19 SGK Chân trời sáng tạo Toán 2 tập 1

Giải:

a) Bạn Gái có nhiều hơn bạn trai 4 quyển sách. b) Bạn trai có nhiều hơn bạn gái 2 ô tô

Bạn trai có ít hơn bạn gái 4 quyển sách Bạn gái có ít hơn bạn trai 2 ô tô

LUYỆN TẬP VẬN DỤNG

Câu 1 ( trang 20 toán 2 tập 1 sgk chân trời sáng tạo)

Số?

Giải:

a) Lớp em đi chơi công viên

Chúng em mang theo 36 quả chuối và 12 quả cam

  • Số quả chuối nhiều hơn số quả cam là: 24 quả
  • Số quả cam ít hơn số quả chuối là: 24 quả

b) Năm nay cô giáo em 29 tuổi, em 7 tuổi

  • Em ít hơn cô giáo: 22 tuổi
  • Cô giáo nhiều hơn em: 22 tuổi

Câu 2 ( trang 20 toán 2 tập 1 sgk chân trời sáng tạo)

Giải:

a) HS thực hành đo độ dài

b) Thực hiện phép trừ để tính xem giấy tím ngắn hơn giấy xanh bao nhiêu cm


  • 2 lượt xem