Chiến lược “chiến tranh cục bộ” (1965 – 1968) và chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh (1969 – 1973) của Mĩ ở Việt Nam có điểm gì giống và khác nhau?

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn trả lời câu hỏi cuối bài

Câu 1: Trang 154 – sgk lịch sử 9

Chiến lược “chiến tranh cục bộ” (1965 – 1968) và chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh (1969 – 1973) của Mĩ ở Việt Nam có điểm gì giống và khác nhau?

Bài làm:

Giống nhau:

  • Đều là loại hình chiến tranh xâm lược thực dân kiểu mới, nằm trong chiến lược toàn cầu phản cách mạng của Mĩ những năm sau Chiến tranh thế giới thứ hai.
  • Đều chung mục tiêu là chống phá cách mạng miền Nam, biến miền Nam thành thuộc địa kiểu mới và căn cứ quân sự của Mĩ.
  • Đều có sự tham gia và chi phối của tiền của, vũ khí và đô la Mĩ.
  • Đều bị thất bại.

Khác nhau:

Chiến tranh cục bộ

Việt Nam hóa chiến tranh

Thời gian

1965 - 1968

1969 - 1973

Lực lượng tham chiến

Lực lượng chiến đấu chính là quân viễn chinh Mĩ.

Chủ yếu là quân Ngụy, quân Mĩ rút dần vè nước.

Địa bàn

Vừa bình định Miền Nam vừa mở rộng chiến tranh phá hoại miền bắc.

Mở rộng chiến tranh ra cả nước vừa mở rộng sang cả khu vực Đông Dương

Thủ đoạn

Thủ đoạn cơ bản là chiến lược hai gọng kìm tìm diệt và bình định.

Dùng ngưòi Việt trị ngưòi Việt, dùng người Đông Dương đánh ngưòi Đông Dương, rút dần quân Mĩ để gảim xương máu cho ngưòi Mĩ thực hiện âm mưu "thay màu da đổi xác chết".

  • 76 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021