Cuộc bãi công Ba Son ( 8 – 1925) có điểm gì mới trong phong trào công nhân nước ta sau chiến tranh thế giới thứ nhất?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 61 sgk Lịch sử 9

Cuộc bãi công Ba Son ( 8 – 1925) có điểm gì mới trong phong trào công nhân nước ta sau chiến tranh thế giới thứ nhất?

Bài làm:

Cuộc bãi công Ba Son có điểm mới so với phong trào công nhân nước ta sau chiến tranh thế giới thứ nhất. Đó là các cuộc đấu tranh của công nhân không chỉ vì quyền lợi của minh mà còn thể hiện tình đoàn kết với công nhân và nhân dân lao động thế giới. Nó chứng tỏ giai cấp công nhân nước ta từ đây bước đầu đi vào đấu tranh tự giác.

  • 13 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn bài lịch sử 9