Chứng minh đối với đoạn mạch nối tiếp hai điện trở R1 và R2, hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở tỉ lệ thuận với điện trở đó. Đối với đoạn mạch song song gồm hai điện trở R1 và R2, cường độ dòng điện chạy qua mỗi điện trở tỉ lệ nghịch với điện trở đó.

  • 1 Đánh giá

4. Chứng minh:

a, Đối với đoạn mạch nối tiếp hai điện trở R1 và R2, hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở tỉ lệ thuận với điện trở đó.

b, Đối với đoạn mạch song song gồm hai điện trở R1 và R2, cường độ dòng điện chạy qua mỗi điện trở tỉ lệ nghịch với điện trở đó.

Bài làm:

a, Có:

Vì đây là đoạn mạch nối tiếp nên I1 = I2

(đpcm)

b, Có:

U1 = I1 . R1

U2 = I2 . R2

Vì đây là đoạn mạch song song nên U1 = U2

I1 . R1 = I2 . R2 (đpcm)

  • 39 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021