Chuyển đổi mỗi câu chủ động dưới đây thành hai câu bị động theo hai kiểu khác nhau

  • 1 Đánh giá

LUYỆN TẬP

Câu 1: Trang 65 sgk ngữ văn 7 tập 2

Chuyển đổi mỗi câu chủ động dưới đây thành hai caai bị động theo hai kiểu khác nhau.

a) Một nhà sư vô danh đã xây ngôi chùa ấy từ thế kỉ XIII.

b) Người ta làm tất cả cánh cửa chùa bằng gỗ lim.

c) Chàng kị sĩ buộc con ngựa bạch bên gốc đào.

d) Người ta dựng một lá cờ đại ở giữa sân.

Bài làm:

Câu a: Ngôi chùa ấy được (một nhà sư vô danh) xây từ thế kỉ XIII

Ngôi chùa ấy xây từ thế kỉ XIII

Câu b: Tất cả cánh cửa chùa được (người ta ) làm bằng gỗ lim.

Tất cả các cánh cửa chùa làm bằng lim.

Câu c: Con ngựa bạch được (chàng kị sĩ) buộc bên cây đào.

Con ngựa bạch buộc bên gốc đào.

Câu d: Lá cờ đại được (người ta) dựng ở giữa sân.

Lá cờ đại được dựng giữa sân.

  • 38 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021