Công nghệ 8 VNEN bài 12: Vật liệu và dụng cụ kĩ thuật điện

  • 1 Đánh giá

Giải bài 12: Vật liệu và dụng cụ kĩ thuật điện - Sách VNEN công nghệ lớp 8 trang 66. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hoạt động khởi động

  • Em hiểu thế nào là vật liệu dẫn điện, vật liệu cách điện và vật liệu dẫn từ?
  • Kể tên một số loại dụng cụ kĩ thuật điện ở gia đình mà em biết?

=> Xem hướng dẫn giải

B. Hoạt động hình thành kiến thức

1. Vật liệu kĩ thuật điện

Quan sát hình 12.1 và chỉ rõ vật liệu dẫn điện, vật liệu cách điện và vật liệu dẫn từ?

=> Xem hướng dẫn giải

Chọn các cụm từ: điện trở suất, phân tử dẫn điện, phân tử cách điện, phân tử dẫn từ để điền vào chỗ trống trong bảng 12.1 cho phù hợp

Vật liệu dẫn điệnVật liệu cách điệnVật liệu dẫn từ
Vật liệu dẫn điện có ........ nhỏ, dùng để chế tạo ....... của thiết bị điệnVật liệu cách điện có ..... lớn, dùng để chế tạo ...... của thiết bị điệnVật liệu dẫn từ có ......... tốt, dùng để chế tạo ........ của thiết bị điện.

Hãy kể tên một số bộ phận làm bằng vật liệu dẫn điện, vật liệu cách điện mà các em biết hoặc quan sát được từ các thiết bị điện trong lớp học. Chúng làm bằng vật liệu gì?

=> Xem hướng dẫn giải

2. Dụng cụ kĩ thuật điện

Quan sát hình ảnh, hãy xác định tên và nhóm tương ứng của các dụng cụ kĩ thuật điện

=> Xem hướng dẫn giải

C. Hoạt động luyện tập

Chọn các đặc tính và công dụng tương ứng với tên các vật liệu kĩ thuật điện sau:

=> Xem hướng dẫn giải

D. Hoạt động vận dụng

  • Kể tên một số dụng cụ, thiết bị điện dùng trong gia đình
  • Lấy ví dụ về một số loại vật liệu cách điện, dẫn điện, dẫn từ của các dụng cụ, thiết bị điện dùng trong gia đình

=> Xem hướng dẫn giải


  • 24 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021