Cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933 đã gây ra những hậu quả gì?

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 62 – sgk lịch sử 11

Cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933 đã gây ra những hậu quả gì?

Bài làm:

Cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933 đã gây ra những hậu quả:

  • Kinh tế: Tàn phá kinh yế của các nước tư bản chủ nhĩa. Nó kết thúc thời kì phát triển ổn định của nền kinh tế tư bản chủ nghĩa, chuyển sang giai đoạn khủng hoảng, suy thoái kéo dài.
  • Về chính trị - xã hội: Hàng chục vạn công nhân thất nghiệp, nông dân mất ruộng đất, sống trong cảnh nghèo đói, túng quẫn. Nhiều cuộc đấu tranh của những người thất nghiệp diễn ra khắp các nước.
  • 8 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021