Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929 – 1933) đã tác động đến tình hình kinh tế và xã hội Việt Nam ra sao?

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài học

Trang 72 sgk Lịch sử 9

Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929 – 1933) đã tác động đến tình hình kinh tế và xã hội Việt Nam ra sao?

Bài làm:

Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929 – 1933) từ các nước tư bản đã nhanh lan sang các nước thuộc địa và phụ thuộc, trong đó có cả Việt Nam:

Tình hình kinh tế Việt Nam:

  • Phụ thuộc vào nền kinh tế của Pháp nên chịu hậu quả nặng nề, nông nghiệp và công nghiệp suy sụp, xuất nhập khẩu đình đốn, hàng hóa khan hiếm, đắt đỏ.

Tình hình xã hội Việt Nam:

  • Công nhân không có việc làm, số người thất nghiệp ngày càng một đông, số người còn việc làm thì tiền lương giảm
  • Nông dân tiếp tục bị bần cùng hóa và phá sản trên quy mô lớn, ruộng đất nhanh chóng bị địa chủ thâu tóm.
  • Các tầng lớp tiểu tư sản thành thị điêu đứng, nhà buôn phải đóng cửa, viên chức bị sa thải, học sinh ra trường không có việc làm.
  • Số đông tư sản dân tộc cũng rơi vào cảnh điêu đứng, gieo neo, sập tiệm, phải đóng cửa hàng.
  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn bài lịch sử 9