Đánh dấu x vào ô tương ứng với vật, máy móc có cấu tạo và chức năng của mặt phẳng nghiêng trong hình 32.4 và cho biết tại sao lại chọn các ô đó?

  • 1 Đánh giá

2. Đánh dấu x vào ô tương ứng với vật, máy móc có cấu tạo và chức năng của mặt phẳng nghiêng trong hình 32.4 và cho biết tại sao lại chọn các ô đó?

Bài làm:

- Đánh X vào các ô: a) Cầu thang c) Mặt đường dốc

Vì: - Đối với hình a, vì đây là cầu thang máy hoạt động tự động theo phương nghiêng, chiều từ dưới lên để đưa người và vật lên các tầng cao hơn.

- Đối với hình c, còn địa hình như trong ảnh là địa hình núi cao, nên phải thiết kế đường theo kiểu nhiều mặt phẳng nghiêng nối nhau để các phương tiện dễ dàng đi lại.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021