Đáp án câu 2 đề 3 kiểm tra học kì 2 toán 7

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Tìm các số m, n của đa thức:

E(x) = sao cho E(x) = F(x) với F(x) = $x^{2}-3x+5$

Bài làm:

Câu 2:

Vì E(x)= F(x) với mọi x nên với x =0 ta có E(0) = F(0) => n=5

Khi đó E(x) =

Cho x= 1 ta có E(1) =F(1) =>

=>

=>

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021