Đáp án câu 4 đề 10 kiểm tra học kì 2 toán 7

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Tìm nghiệm của đa thức:

a.

b.

Bài làm:

Câu 4:

a.

Ta có => $x=17$

b.

Ta có => $x=1$

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021