Giải câu 58 bài Ôn tập chương 4 sgk Toán 7 tập 2 trang 49

  • 1 Đánh giá

Câu 58: trang 49 sgk Toán 7 tập 2

Tính giá trị mỗi biểu thức sau tại

a)

b)

Bài làm:

a. Thay vào biểu thức ta được:

Vậy đa thức có giá trị bằng 0 tại

b. Thay vào biểu thức ta được:

Vậy đa thức có giá trị bằng -15 tại

  • 8 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021