Đáp án đề thi thử trắc nghiệm mới nhất môn Sử kì thi THPT 2017 Đề số 4

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Đáp án tham khảo

Câu hỏi

Đáp án

Câu hỏi

Đáp án

Câu 1

C

Câu 21

A

Câu 2

B

Câu 22

C

Câu 3

D

Câu 23

B

Câu 4

C

Câu 24

B

Câu 5

D

Câu 25

B

Câu 6

A

Câu 26

B

Câu 7

D

Câu 27

C

Câu 8

D

Câu 28

A

Câu 9

B

Câu 29

D

Câu 10

A

Câu 30

B

Câu 11

D

Câu 31

C

Câu 12

A

Câu 32

C

Câu 13

D

Câu 33

C

Câu 14

D

Câu 34

D

Câu 15

B

Câu 35

D

Câu 16

C

Câu 36

A

Câu 17

A

Câu 37

C

Câu 18

D

Câu 38

C

Câu 19

A

Câu 39

B

Câu 20

A

Câu 40

A

  • 10 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021