Để có một mạng điện sử dụng trong gia đình, em vẽ sơ đồ nguyên lí hay sơ đồ lắp đặt trước? Vì sao?

  • 1 Đánh giá

B. Hoạt động hình thành kiến thức

1. Sơ đồ điện:

  • Để có một mạng điện sử dụng trong gia đình, em vẽ sơ đồ nguyên lí hay sơ đồ lắp đặt trước? Vì sao?
  • Để lắp đặt một mạng điện em thấy cần phải tính toán những gì?

Bài làm:

  • Để có một mạng điện sử dụng trong gia đình, em vẽ sơ đồ nguyên lí trước sơ đồ lắp đặt vì: Khi vẽ sơ đồ nguyên lý sẽ nêu lên được mối liên hệ điện của các phần tử trong mạch điện, nghiên cứu nguyên lý hoạt động của mạch để từ đó làm cơ sở xây dựng sơ đồ lắp đặt.
  • Để lắp đặt một mạng điện em thấy cần phải tính toán: vị trí lắp đặt, thiết bị điện, đồ dùng điện, cách đi dây,...

  • 35 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải công nghệ 8 VNEN