Đề thi thử THPT quốc gia môn Ngữ Văn lần 34 năm 2017 (có đáp án)

  • 1 Đánh giá

Trong giai đoạn nước rút, các bạn nên thường xuyên làm thêm một số đề thi thử của các trường THPT để bồi đắp thêm kiến thức cho chính mình. Đề thi thử THPT quốc gia môn Ngữ Văn lần 34 năm 2017 (có đáp án)

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2017

BÀI THI: MÔN NGỮ VĂN

(Thời gian làm bài 120 phút, không kể thời gian phát đề)

I. ĐỌC HIỂU (3,0 điêm)

Đọc văn bản sau và trả lời các câu hỏi từ Câu 1 đến Câu 4:

Tôi là viên đá mọn không tên
Tôi tự hào sung sướng tuổi thanh niên
Chiến đấu lớn dưới ngọn cờ của Đảng.
Tôi yêu bản hùng ca không tắt
Mà lời ca sang sảng những tên người
Bế Văn Đàn hiến trọn tuổi hai mươi
Thân trai trẻ vì nhân dân làm giá súng.
Phan Đình Giót như một hòn núi lớn
Ngực yêu đời đè bẹp lỗ châu mai
La Văn Cầu vì rất quý những bàn tay
Đã chặt đứt cánh tay mình xông tới.
Lý Tự Trọng đầu không hề chịu cúi
Lúc ra pháp trường còn đọc truyện Nguyễn Du
Chị Sáu ơi! Bông hoa chị cài đầu
Còn thắm mãi giữa ngàn cây Côn Đảo.

(Vương Trùng Dương)

Câu 1. Xác định phương thức biểu đạt chính của văn bản trên.
Câu 2. Đoạn thơ sử dụng biện pháp tu từ nào là chính? Tác dụng.
Câu 3. Hình ảnh Lý Tự Trọng “ra pháp trường còn đọc truyện Nguyễn Du” và chị Võ Thị Sáu với “bông hoa chị cài đầu” gợi lên ý nghĩa gì?
Câu 4. Tại sao tác giả lại xem mình là “viên đá mọn không tên”.

II. LÀM VĂN (7,0 điểm)

Câu 1 (2,0 điểm) Từ những tấm gương Bế Văn Đàn, Phan Đình Giót, Võ Thị Sáu…anh, chị hãy viết một đoạn văn (khoảng 200 từ) nói lên lòng biết ơn của mình với các thế hệ cha anh và trách nhiệm của thanh niên hiện nay.

Câu 2 (5,0 điểm) Anh (chị) hãy phân tích nghệ thuật viết văn chính luận của Hồ Chí Minh trong phần mở đầu ‘Tuyên ngôn đọc lập “.

------------------------------------- Hết ----------------------------------

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

=> Xem hướng dẫn giải

=> Xem hướng dẫn giải


  • 109 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021