Đề thi thử THPT quốc gia môn Ngữ Văn lần 36 năm 2017 (có đáp án)

  • 1 Đánh giá

Trong giai đoạn nước rút, các bạn nên thường xuyên làm thêm một số đề thi thử của các trường THPT để bồi đắp thêm kiến thức cho chính mình. Đề thi thử THPT quốc gia môn Ngữ Văn lần 36 năm 2017 (có đáp án)

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2017

BÀI THI: MÔN NGỮ VĂN

(Thời gian làm bài 120 phút, không kể thời gian phát đề)

I. ĐỌC HIỂU (3.0 điểm)

Đọc văn bản sau và trả lời các câu hỏi, từ câu 1 đến câu 4:

Người bạn trung thực chính là tài phúc của kiếp này! Đồng thời, xin bạn hãy nhớ, người hay chủ động thanh toán tiền, không phải do ngu ngốc lắm tiền, mà là người ta coi bạn bè quan trọng hơn tiền bạc.

Người mà khi cùng làm việc nhóm biết bỏ qua lợi ích cá nhân, không phải do đần độn, mà là do hiểu được thế nào là chia sẻ.

Người mà khi làm việc tự nguyện chủ động làm nhiều, không phải do ngu ngốc, mà do biết được trách nhiệm.

Người sau khi cãi nhau tự xin lỗi trước, không phải do người ta sai, mà do hiểu được thứ gì mới đáng để trân trọng.

Người tự nguyện giúp đỡ bạn, không phải do nợ bạn cái gì, mà thực sự coi bạn là bạn bè.

Người khác giúp bạn là tình cảm, không giúp bạn là bổn phận, không có thứ gì là đương nhiên phải thế.

(…)

(Trích Điều khó nhất và phá sản lớn nhất đời người, Lý Gia Thành, Nguồn baomoi.vn)

Câu 1 (0,5 điểm). Cho biết phương thức biểu đạt của văn bản.

Câu 2 (0,5 điểm). Văn bản viết về nội dung gì?

Câu 3 (1,0 điểm). Xác định biện pháp tu từ được sử dụng chủ yếu trong văn bản và cho biết ý nghĩa của biện pháp tu từ đó.

Câu 4 (1,0 điểm). "Người tự nguyện giúp đỡ bạn, không phải do nợ bạn cái gì, mà thực sự coi bạn là bạn bè". Anh/ chị có đồng ý với ý kiến trên không? Vì sao? ( viết từ 2-3 dòng)

II. LÀM VĂN (7,0 điểm)

Câu 1 (2,0 điểm) Viết một đoạn văn (khoảng 10-15 dòng) trình bày suy nghĩ bản thân về tác dụng của sự trải nghiệm.

Câu 2 (5,0 điểm) Nhận xét về bài thơ Sóng của Xuân Quỳnh, có ý kiến cho rằng: “Sóng là hình tượng trung tâm của bài thơ và là một hình tượng ẩn dụ” (Tuyển chọn và giới thiệu đề thi đại học và cao đẳng môn Ngữ văn, tr.155-156, Nxb Giáo dục Việt Nam, 2007). Từ cảm nhận về đoạn thơ sau trong bài Sóng, anh/chị hãy làm sáng tỏ ý kiến trên

------------------------------ Hết --------------------------------

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

=> Xem hướng dẫn giải


  • 903 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021