Diễm Huyền đã được hưởng những quyền và nhóm quyền nào của trẻ em?

 • 1 Đánh giá

2. Đọc thông tin và trả lời câu hỏi:

Thông tin thứ nhất

 • Diễm Huyền đã được hưởng những quyền và nhóm quyền nào của trẻ em?
 • Nêu những việc làm thể hiện Diễm Huyền đã thực hiện tốt quyền và bổn phận của trẻ em
 • Tấm gương của Diễm Huyền đã nhắc nhở em điều gì trong cuộc sống và học tập?

Bài làm:

Diễm Huyền đã được hưởng những quyền và nhóm quyền của trẻ em là:

 • Quyền sống còn
 • Quyền tham gia
 • Quyền phát triển

Những việc làm thể hiện Diễm Huyền đã thực hiện tốt quyền và bổn phận của trẻ em:

 • Em luôn đạt học sinh giỏi xuất sắc
 • Đóng góp tích cực trong sinh hoạt văn nghệ, múa hát vui chơi...
 • Hòa mình thân ái với các bạn trong lớp và ngoài lớp
 • Huyền còn phụ giúp mẹ nấu cơm và làm những công việc gia đình

Từ tấm gương của Diễm Huyền, em tự nhắc nhở bản thân phải luôn cố gắng học tập, phải chăm chỉ rèn luyện bản thân, kính thầy, yêu bạn, chăm chỉ giúp đỡ bố mẹ những công việc nhà phù hợp với sức của mình...

 • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm GDCD VNEN 6