Do đâu mà cặp nhiệt điện có suất điện động?

  • 1 Đánh giá

Câu 4: SGK trang 78:

Do đâu mà cặp nhiệt điện có suất điện động?

Bài làm:

Cặp nhiệt điện có suất điện động là do sự chênh lệch nhiệt độ giữa hai đầu nóng và đầu lạnh.

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021