Dòng điện trong chất khí chỉ có thể là dòng chuyển dời có hướng của:

  • 1 Đánh giá

Câu 6: SGK trang 93:

Phát biểu nào chính xác

Dòng điện trong chất khí chỉ có thể là dòng chuyển dời có hướng của:

A. Các electron mà ta đưa vào chất khí.

B. các iom mà ta đưa từ bên ngoài vào trong chất khí.

C. Các electron và ion mà ta đưa từ bên ngoài vào trong chất khí.

D. các electrong và ion sinh ra trong chất khí hoặc đưa từ bên ngoài vào trong chất khí.

Bài làm:

Chọn đáp án D.

Giải thích: Không khí trở nên dẫn điện khi có tác nhân ion hóa làm tách các electron thành electron tự do và ion dương trong không khí, các electron tự do lại có thể kết hợp với các phân tử khí trung hòa tạo ra các ion âm.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021