Đọc thông tin trong bảng 30.2. Em hãy đề xuất lí do gây nên sự thay đổi tỉ lệ nam/nữ theo độ tuổi như trên.

  • 1 Đánh giá

D-E. Hoạt động vận dụng - tìm tòi mở rộng

độ tuổiNam giớiNữ giới

Sơ sinh

từ 1-5 tuổi

từ 5-14 tuổi

từ 18-35 tuổi

từ 35-45 tuổi

từ 45-55 tuổi

từ 55-80 tuổi

trên 80 tuổi

105

102

101

100

95

94

55

<40

100

100

100

100

100

100

100

100

Đọc thông tin trong bảng 30.2. Em hãy đề xuất lí do gây nên sự thay đổi tỉ lệ nam/nữ theo độ tuổi như trên.

Bài làm:

Sự thay đổi tỉ lệ nam/nữ theo đội tuổi là do không có tác động bên ngoài (chiến tranh, dịch bệnh,...) mà chỉ phụ thuộc vào khả năng chống chịu và thích nghi của các cá thể.

  • 11 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021